Prohlášení o cookies

Tento web používá pouze tzv. funkční cookies, které jsou nezbytně nutné pro provoz stránek. Konkrétně jde o běh aplikace, přihlášení nebo zabránění útoku CSRF.

Názvy cookies jsou: ASP.NET_SessionId, __RequestVerificationToken a .COOKIEVYLESTENEAUTOWEB

Žádné reklamní, analytické nebo personalizační cookies zde nenajdete, a nedochází tak k žádnému sledování chování návštěvníka webu.

S ohledem na využívání pouze funkčních cookies je patrné, že provoz tohoto webu vyhovuje nařízením, která platí od 1. 1. 2022, a tudíž není třeba žádným způsobem vyžadovat po návštěvníkovi odsouhlasení či zamítnutí používání cookies.